პარაკლისი ღმრთისმშობლის ხატისა „დაურღვეველი კედელი“

სავედრებელი პარაკლისი ყოვლადწმიდა  ღმრთისმშობლის ხატისა „დაურღვეველი კედელი“   მღდელი: კურთხეულ არს-ი. და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო,…

Read More