გაბრიელ ქიქოძე

სადღესასწაულო წეს-განგება წმიდისა მამისა ჩუენისა იმერეთის ეპიკოპოსისა გაბრიელისა

სადღესასწაულო წეს-განგება წმიდისა მამისა ჩუენისა იმერეთის ეპიკოპოსისა გაბრიელისა   დიდ მწუხრსა ზედა _ მოვედით თაყვანის – ვსცეთ~ – იგალობება. _ აკურთხევს სული ჩემი სული უფალსა~ (103 ფსალმუნი) – იგალობება. _ ნეტარ არს კაცი~ – I კანონის I ანტიფონი. _ ,,უფალო ღაღად – ვჰყავ~ (იგალობება V ხმაზე). გაბრიელეპისკოპოსისა. – მუხლი   ყოვლად ქებულო გაბრიელ მღდელთმთავარო, აღმოცენდი რაჲ ძირთაგან ღმრთისმსახურთა,…

Read More