წმიდა ლუკა აღმსარებლის პარაკლისი

სავედრებელი პარაკლისი ყირიმის მთავარეპისკოპოსის წმიდა ლუკა აღმსარებლისა და განმანათლებლისა   მღდელი: კურთხეულ არს-ი. და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა,…

Read More