დიდი მარხვა

დიდი მარხვა – Great Lent

დიდი მარხვა – ზეიმი სულისა     During the week between the Sunday of the Publican and the Pharisee and that of the Prodigal Son, there is a general dispensation from all fasting. Meat…

Read More

მსგეფსი

მსგეფსი – Fast-Free Week

ძველქართულად მსგეფსი ნიშნავს შვიდეულს, კვირას. დღეისათვის კი მსგეფსად მხოლოდ ის შვიდეულები იწოდება, როდესაც ოთხშაბათ-პარასკევი მარხვა არ არის. ზოგადად მსგეფსის დღეები ხანგრძლივ მარხვებს ან წინ უძღვის ან მოჰყვება ხოლმე. მოგეხსენებათ, დიდმარხვას ანუ სააღდგომო მარხვას წინ…

Read More

საიდუმლო სერობაx

დიდი ხუთშაბათი. საიდუმლო სერობის ხსენება.

რაჟამს დიდებულნი მოწაფენი საბანელსა მას სერობისასა განათლდებოდეს, მაშინ უსჯულო იუდა ვეცხლისმოყვარებისა სენითა დაბნელდებოდა და უსჯულოთა მსაჯულთა შენ, მართალსა მსაჯულსა, მიგცემდა. იხილეთ, ჰოი, მორწმუნენო, ტრფიალი იგი ვეცხლისაჲ, რომელმან მისთჳს შიშთჳლ-იბა. და ივლტოდით უძღებისა მისგანს სენისა,…

Read More

იუდას გაცემა

დიდი ოთხშაბათი. იუდას მიერ იესო ქრისტეს გაცემის დღე

ტროპარი: აჰა ესე სიძე მოვალს შუარამესა და ნეტარ არს მონაი იგი, რომელი იპოვოს მღვიძარე, ხოლო ვაი არს მონისა მის, რომელი იპოვოს უდებებით; იხილე სულო ჩემო და ნუ გრულის ძილისათვის, რაითა არა გამოვარდე სასუფევლისაგან, არამედ აღისთუე…

Read More

დიდი მარხვის პირველი შვიდეული

მარხვის სწორად წარმართვა ბევრადაა დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ გაატარებს ქრისტიანი დიდმარხვის პირველ კვირას. ძველი ქრისტიანები დიდმარხვაში, და განსაკუთრებით პირველ შვიდეულში, მეტად მკაცრად მარხულობდნენ: მთელ დღეს ტაძარში ატარებდნენ და ჭამდნენ უზეთო საჭმელს დღეში ერთხელ მზის…

Read More

დიდი მარხვა – ზეიმი სულისა

ერთხელ უფალთან ეშმაკეული მიიყვანეს და შესჩივლეს, რა არ ვიღონეთ, სად არ მივიყვანეთ, არაფერი გამოგვდის, შენმა მოწაფეებმაც ვერაფერი მოუხერხეს და იქნებ შენ გვიშველო რამეო. უფალმა გულისტკივილით ამოიოხრა და განკურნა ეშმაკეული. როცა მოწაფეები შეეკითხნენ, ჩვენ რატომ…

Read More