Ბრწყინვალე შვიდეულის სამშაბათი. ივერიის ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის ხატის დღესასწაული.

დღესასწაული ივერიის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატისა. იმპერატორ თეოფილეს მეფობის პერიოდში (829-842) ბიზანტიის იმპერიაში ხატმებრძოლეობის საშინელი ერესი მძვინვარებდა. იმპერატორის ბრძანებით, იმპერიის ყველა სოფელსა და ქალაქში მხედრები ეძებდნენ გადამალულ ხატებს და ანადგურებდნენ.     ნიკეის მახლობლად ცხოვრობდა ერთი კეთილმორწმუნე…

Read More

დიდი შაბათი. იესო ქრისტეს საფლავად დადება

საით მიხვალ, მხართა ზედა ასვენებულო, იესუ ტკბილო! საით მიხვალ ჩვენგან, სასოებაო და თავშესაფარო ჩვენო! სად მიეფარვი თვალთაგან ჩვენთა, ნათელო ჩვენო! ვითარ შევიცნობ შენს ჩასვენებას, მზეო დაუვალო! შვენიერმან იოსებ ძელისაგან გარდამოჰჴსნა უხრწნელნი ჴორცნი შენნი ქრისტე,…

Read More

დიდი პარასკევი

კონდაკი: „რომელი ჯუარს-ეცვა ჩუენთვის, მოვედით ერნო, უგალობდეთ მას, იხილა იგი მარიამ ჯვარსა ზედა და სთქვა: დაღაცა თუ ჯვარსა ზედა გიხილე, შენ ხარ ძე ჩემი და ღმერთი ჩემი, ყოვლადძლიერი, კაცთმოყვარე და მაცხოვარი“.      …

Read More

საიდუმლო სერობაx

დიდი ხუთშაბათი. საიდუმლო სერობის ხსენება.

რაჟამს დიდებულნი მოწაფენი საბანელსა მას სერობისასა განათლდებოდეს, მაშინ უსჯულო იუდა ვეცხლისმოყვარებისა სენითა დაბნელდებოდა და უსჯულოთა მსაჯულთა შენ, მართალსა მსაჯულსა, მიგცემდა. იხილეთ, ჰოი, მორწმუნენო, ტრფიალი იგი ვეცხლისაჲ, რომელმან მისთჳს შიშთჳლ-იბა. და ივლტოდით უძღებისა მისგანს სენისა,…

Read More

დიდი სამშაბათი

დიდი სამშაბათი. იგავი ათი ქალწულის და სიფხიზლის შესახებ

დიდი სამშაბათი – ახლოვდება იუდეველთა დღესასწაული პასექი. ყველა იუდეველი იკრიბება იერუსალიმში, მათ წინაშე იბადება კითხვა – ვინ არის იესო: მესია თუ თვითმარქვია? მაცხოვარში მწიგნობრები და ფარისევლები ხედავენ მოსეს კანონების უარმყოფელს, რომელიც ქადაგებს უცხო მოძღვრებას. მათ…

Read More

იუდას გაცემა

დიდი ოთხშაბათი. იუდას მიერ იესო ქრისტეს გაცემის დღე

ტროპარი: აჰა ესე სიძე მოვალს შუარამესა და ნეტარ არს მონაი იგი, რომელი იპოვოს მღვიძარე, ხოლო ვაი არს მონისა მის, რომელი იპოვოს უდებებით; იხილე სულო ჩემო და ნუ გრულის ძილისათვის, რაითა არა გამოვარდე სასუფევლისაგან, არამედ აღისთუე…

Read More

ბზობა

სიტყვა ბზობასა ზედა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე) მოძღვრება ბზობის კვირიაკესა ზედა   ხვალისაგან ერი მრავალი, რომელი იგი მოსრულ-იყვნეს დღესასწაულსა მას, რამეთუ ესმა, ვითარმედ იესო მოვალს იერუსალიმად, მოიღეს რტოები დანაკის კუდთაგან და განვიდეს მიგებებად მისა, ღაღადებდეს და იტყოდეს:…

Read More

მარიამ მეგვიპტელი

დიდმარხვის მე-5 კვირა. ღირსი დედა მარიამ მეგვიპტელი (+522)

ღირსი მარიამ მეგვიპტელი (+522).   პალესტინის ერთ-ერთ მონასტერში, კესარიის მახლობლად, ცხოვრობდა ღირსი ზოსიმე. სიყრმიდან მონასტერში გაზრდილი ბერი სავანეში 53 წლამდე მოღვაწეობდა. ერთხელ მას გონებაში გაუელვა ფიქრმა: „ნეტავ მოიძებნება უშორეს უდაბნოში ღვთივსულიერი კაცი, ჩემზე აღმატებული…

Read More

23 ნოემბერი. ხსენება წმიდისა დიდმოწამე გიორგისა +303

ხსენება წმიდისა დიდმოწამე გიორგისა +303 ტროპარი ტყვეთა განმათავისუფლებელო და გლახაკთა ხელის აღმპყრობელო, სნეულთა მკურნალო და მეფეთა უძლეველო წინამბრძოლო, ღვაწლით შემოსილო დიდო მოწამეო გიორგი, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩუენთათვის. კონდაკი მოიმუშაკე ღმრთისა მიერ და…

Read More

გაბრიელ ეპისკოპოსი

სიტყვა კვირიაკესა ყველიერისასა. წმ. გაბრიელ ეპისკოპოსი

უკეთუ მიუტევნეთ თქვენ კაცთა შეცოდებანი მათნი,  მოგიტევნენ თქვენცა მამამან თქვენმან ზეცათამან.  ხოლო უკეთუ არა მიუტევნეთ კაცთა შეცოდებანი,  არცა მამამან თქვენმან მოგიტევნეს თქვენ შეცოდებანი თქვენნი  (მათ. ვ,იდ.) ძველითგან მიღებულისა ჩვეულებისა-მებრ მართლ-მადიდებელსა ეკლესიასა შინა, აწინდელსა დღესა…

Read More