საკვირაო სკოლა

საკვირაო სკოლის რეგისტრაციის ფორმა

ტორონტოს საკვირაო სკოლის რეგისტრაციის ფორმა

Registration form for Sunday School in Toronto

2023/2024

ეკლესიასთან არსებული საკვირაო სკოლა

იწყებს ბავშვების რეგისტრაციას 4 წლის ასაკიდან ახალ სასწავლო

2023/2024 წლისათვის.