fbpx

ლოცვანი და პარაკლისები

ლოცვანი, პარაკლისები, დაუჯდომელი საგალობლები

 

 

ლოცვანი წასაკითხი

ლოცვანი აუდიო ფორმატში

 

დილის ლოცვანი

 

ძილის წინა ლოცვანი

 

ზიარების წინა ლოცვანი

 

ვიდეო ჩანაწერები

დაუჯდომლები

 

 

პარაკლისები

 

 

 

 

 

Prayers