სიახლენი

ბრმის კვირა

აღდგომიდან მე-6, ბრმის კვირა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

აღდგომიდან მე-6, ბრმის კვირა ვითარცა წარვიდა იესო იხილა კაცი ბრმა შობითგან,  ჰკითხვიდეს მოწაფენი მისნი და ეტყოდეს, რაბი,  ვინ სცოდა ამან, ანუ მშობელთა მისთან, რამეთუ ბრმა იშვა  (იოან. თ. ა.) რისთვის კითხეს, ძმანო ჩემნო, უფალსა…

Read More

დემეტრე თავდადებულის პარაკლისი

დემეტრე თავდადებულის პარაკლისი

  სავედრებელი პარაკლისი წმიდისა მოწამისა მეფისა დემეტრე თავდადებულისა   მღდელმან:  კურთხეულ არს-ი და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო,…

Read More

დემეტრე თავდადებული

25 მარტი. წმინდა მეფე დემეტრე თავდადებული

ცხოვრება და ღვაწლი წმინდა მეფის დემეტრე თავდადებულისა ხს. 12 (25) მარტი; (+1289)   1207 წელს წმინდა თამარ მეფემ თანამოსაყდრედ დაისვა თავისი ვაჟი ლაშა-გიორგი, და იმ დროიდან იგი მონაწილეობდა სახელმწიფოს მართვასა და ლაშქრობებში, ხოლო თამარის…

Read More

კონსტანტინე და ელენე

წმიდა მოციქულთასწორნი კონსტანტინე მეფე (+337) და ელენე დედოფალი (+327)

წმიდა მოციქულთასწორნი კონსტანტინე და ელენე ( 3 ივნისი ) ტროპარი: ჯუარისა შენისა სახე ცათა შინა იხილა და, ვითარცა პავლე, წოდებაი არა კაცთაგან მიიღო, რომელი იგი მეფეთა შორის მოციქულად შენდა გამოსჩნდა, უფალო, და სამეუფეო ქალაქი ხელთა…

Read More

სამარიტელი ქალი

აღდგომიდან 5-ე, სამარიტელის კვირა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

აღდგომიდან მე-5, სამარიტელის კვირა   მოვალს ჟამი და აწვე არს, ოდეს ჭეშმარიტნი თაყვანის-მცემელნი თაყვანის-სცემენ მამასა სულითა და ჭეშმარიტებითა, რამეთუ მამაცა ეგე ვითართა ეძიებს თაყვანის-მცემელთა მისთა; სულ არს ღმერთი და თაყვანის-მცემელთა მისთა სულითა და ჭეშმარიტებითა…

Read More

პიროს ბრეთელი

28 მაისი. ღირსი პიროს ბრეთელი (VI)

ღისრი პიროს ბრეთელი 15 მაისი (28 მაისი)   ტროპარი: მოციქულებრივი სრბაი აღასრულე, მო-რაი-ხვედ ქუეყანასა ჩუენსა, ღმრთეებრივო ხატო სინანულისაო და შემომკრებელო გარემო შენსა მეძიებელთა საღმრთოისა მადლისათაო, რომელმან ღუაწლითა შენითა განაბრწყინვე ერი ქართველთაი, ღირსო მამაო პიროს…

Read More

დიდმოწამე ირინე

18 მაისი. წმიდა დიდმოწამე ირინე (I-II)

წმიდა დიდმოწამე ირინე (I-II)   ტროპარი, ჴმა დ ტარიგი შენი იესო ირინა ჴმობდა ჴმითა მაღლითა: შენდა მსურის სიძეო ჩემო, და შენითა ძიებითა დავსთხევ სისხლთა ჩემთა, და თანა ჯუარს-ვეცმი, და თანა დავეფლვი შენდა ნათლის ღებითა,…

Read More

აღდგომა

სავედრებელი პარაკლისი ახალკვირიაკისაი

სავედრებელი პარაკლისი ახალკვირიაკისაი   მღდელი: კურთხეულ არს-ი. და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა. ქრისტე აღსდგა…

Read More

თომა მოციქული

სავედრებელი პარაკლისი წმიდისა და ყოვლადქებულისა მოციქულისა თომა მარჩბივისა

სავედრებელი პარაკლისი წმიდისა და ყოვლადქებულისა მოციქულისა თომა მარჩბივისა მღდელი: კურთხეულ არს-ი. და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო,…

Read More

აღდგომა

სავედრებელი პარაკლისი ბრწყინვალე შვიდეულში

პარაკლისი აღდგომიდან დაწყებული თომას კვირიაკემდის, ანუ – ბრწყინვალე შვიდეულში   ქრისტე აღსდგა მკვდრეთით სიკვდილითა სიკვდილისა დამთრგუნველი და საფლავების შინათა ცხოვრების მიმნიჭებელი. (სამ გზის) დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი…

Read More