ღირსი აბბა იოსებ ალავერდელი, ათცამეტ სირიელ მამათაგანი (+570)

15 (28) სექტემბერი   წმიდა მამა იოსებ ალავერდელი იყო მოწაფე წმიდა იოანე ზედაზნელისა (ხს. 7 მაისს), რომელიც VI საუკუნეში თორმეტი მოწაფის თანხლებით სირიიდან საქართველოში ჩამოვიდა ქრისტიანობის და ქვეყანაში ბერმონაზვნობის ასაღორძინებლად. ამ დროს, მართალია, საქართველოს…

Read More

ღვაწლი და თავდადება კრწანისის ბრძოლაში მოწყვეტილთა წმიდათა სამასთა არაგველთა და სასულიეროთა და საეროთა პირთა, სპარსთა მიერ თბილისში მოკლულთა (1795)

  ხსენება 24 სექტემბერი (ძვ.სტ. 11 სექტემბერი)   1794 წელს სპარსეთის ტახტზე მრავალწლიანი, დაუნდობელი შინაომების შემდეგ ყაჯართა დინასტიის დამაარსებელი აღამაჰმად–ხანი ადის. მან მთელს კავკასიაზე მოინდომა ბატონობა, თუმცა ქართლ–კახეთის სამეფო და ზოგიერთი სახანო ხელს უშლიდა…

Read More

სავედრებელი პარაკლისი მამულისა და სჯულისათვის თავდადებულთა წმიდათა სამასთა არაგველთა

  მღდელმან: კურთხეულ არს–ი და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა. მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო,…

Read More

18 სექტემბერი. ზაქარია და ელისაბედი – იოანე ნათლისმცემლის მშობელნი

18 სექტემბერი. წინასწარმეტყველი ზაქარია და მართალი ელისაბედი – იოანე ნათლისმცემლის მშობელნი. წმიდა წინასწარმეტყველი ზაქარია და მართალი ელისაბედი, უფლის წინასწარმეტყველის, წინამორბედისა და ნათლისმცემლის, იოანეს მშობლები, აარონის მოდგმისანი იყვნენ: წმიდა ზაქარია, ბარაქიას ძე, იერუსალიმის ტაძარში მღვდელმსახურებდა….

Read More

ქაბრიელ ეპისკოპოსი

წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე). მოძღვრება ნათლის-მცემლის თავის კვეთასა

 წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე). მოძღვრება, ნათლის-მცემლის თავის კვეთასა   რამეთუ იროდის ეშინოდა იოანესი და იცოდა იგი, რამეთუ კაცი მართალი და წმიდა არს, და სცვიდა მას, და ისმინის მისი, და მრავალსა პატივსა უყოფდა, და ჯეროვნად…

Read More

11 სექტემბერი. წმიდა იოანე ნათლისმცემლის თავისკვეთა

11 სექტემბერი წმიდა იოანე ნათლისმცემლის თავისკვეთა   “წინა-მორბედო და ნათლის-მცემელო იოანე, უდაბნოსა მოქალაქეო, რომელსა გესმა საღმრთო იგი ხმა მამისა, რომელი ღირს-იქმენ ძისა და უფლისა ნათლის-ცემად და იქმენ მხილველ სულისა წმიდისა, და ყოველთა გვიქადაგე ნათლისღება…

Read More