პიროს ბრეთელი

28 მაისი. ღირსი პიროს ბრეთელი (VI)

ღისრი პიროს ბრეთელი 15 მაისი (28 მაისი)   ტროპარი: მოციქულებრივი სრბაი აღასრულე, მო-რაი-ხვედ ქუეყანასა ჩუენსა, ღმრთეებრივო ხატო სინანულისაო და შემომკრებელო გარემო შენსა მეძიებელთა საღმრთოისა მადლისათაო, რომელმან ღუაწლითა შენითა განაბრწყინვე ერი ქართველთაი, ღირსო მამაო პიროს…

Read More

დიდმოწამე ირინე

18 მაისი. წმიდა დიდმოწამე ირინე (I-II)

წმიდა დიდმოწამე ირინე (I-II)   ტროპარი, ჴმა დ ტარიგი შენი იესო ირინა ჴმობდა ჴმითა მაღლითა: შენდა მსურის სიძეო ჩემო, და შენითა ძიებითა დავსთხევ სისხლთა ჩემთა, და თანა ჯუარს-ვეცმი, და თანა დავეფლვი შენდა ნათლის ღებითა,…

Read More

აღდგომა

სავედრებელი პარაკლისი ახალკვირიაკისაი

სავედრებელი პარაკლისი ახალკვირიაკისაი   მღდელი: კურთხეულ არს-ი. და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა. ქრისტე აღსდგა…

Read More

თომა მოციქული

სავედრებელი პარაკლისი წმიდისა და ყოვლადქებულისა მოციქულისა თომა მარჩბივისა

სავედრებელი პარაკლისი წმიდისა და ყოვლადქებულისა მოციქულისა თომა მარჩბივისა მღდელი: კურთხეულ არს-ი. და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო,…

Read More

აღდგომა

სავედრებელი პარაკლისი ბრწყინვალე შვიდეულში

პარაკლისი აღდგომიდან დაწყებული თომას კვირიაკემდის, ანუ – ბრწყინვალე შვიდეულში   ქრისტე აღსდგა მკვდრეთით სიკვდილითა სიკვდილისა დამთრგუნველი და საფლავების შინათა ცხოვრების მიმნიჭებელი. (სამ გზის) დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი…

Read More