ანთიმოზ ივერიელი

დაუჯდომელი საგალობელი უნგრო-ვლახეთის მიტროპოლიტისა, წმიდისა მღდელმოწამისა ანთიმოზ ივერიელისა

დაუჯდომელი საგალობელი უნგრო-ვლახეთის მიტროპოლიტისა, წმიდისა მღდელმოწამისა ანთიმოზ ივერიელისა   ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო, იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალენ ჩვენ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა. მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ…

Read More

ანთიმოზ ივერიელი

სავედრებელი პარაკლისი უნგრო-ვლახეთის მიტროპოლიტისა წმიდისა მღდელ-მოწამისა ანთიმოზ ივერიელისა

სავედრებელი პარაკლისი უნგრო-ვლახეთის მიტროპოლიტისა წმიდისა მღდელ-მოწამისა ანთიმოზ ივერიელისა   მღდელი:  კურთხეულ არს-ი და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო…

Read More

ანთიმოზ ივერიელი

ცხოვრება და ღვაწლი უნგრო-ვლახეთის მიტროპოლიტის წმინდა მღვდელმოწამე ანთიმოზ ივერიელისა

ცხოვრება და ღვაწლი უნგრო-ვლახეთის მიტროპოლიტის წმინდა მღვდელმოწამე ანთიმოზ ივერიელისა (+1716) ხს. 13 (26) ივნისი   სიბრძნითა საღმრთოითა საკვირველად აღვსილ-იყავ რაი ფიცხელსა მას ღუაწლსა შინა, სახარებისა მადლითა განანათლე რუმინთა ქუეყანაი, წმიდაო დიდო მღდელმთავარო ანთიმოზ, და…

Read More

ბრმის კვირა

აღდგომიდან მე-6, ბრმის კვირა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

აღდგომიდან მე-6, ბრმის კვირა ვითარცა წარვიდა იესო იხილა კაცი ბრმა შობითგან,  ჰკითხვიდეს მოწაფენი მისნი და ეტყოდეს, რაბი,  ვინ სცოდა ამან, ანუ მშობელთა მისთან, რამეთუ ბრმა იშვა  (იოან. თ. ა.) რისთვის კითხეს, ძმანო ჩემნო, უფალსა…

Read More

დემეტრე თავდადებულის პარაკლისი

დემეტრე თავდადებულის პარაკლისი

  სავედრებელი პარაკლისი წმიდისა მოწამისა მეფისა დემეტრე თავდადებულისა   მღდელმან:  კურთხეულ არს-ი და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო,…

Read More

დემეტრე თავდადებული

25 მარტი. წმინდა მეფე დემეტრე თავდადებული

ცხოვრება და ღვაწლი წმინდა მეფის დემეტრე თავდადებულისა ხს. 12 (25) მარტი; (+1289)   1207 წელს წმინდა თამარ მეფემ თანამოსაყდრედ დაისვა თავისი ვაჟი ლაშა-გიორგი, და იმ დროიდან იგი მონაწილეობდა სახელმწიფოს მართვასა და ლაშქრობებში, ხოლო თამარის…

Read More

კონსტანტინე და ელენე

წმიდა მოციქულთასწორნი კონსტანტინე მეფე (+337) და ელენე დედოფალი (+327)

წმიდა მოციქულთასწორნი კონსტანტინე და ელენე ( 3 ივნისი ) ტროპარი: ჯუარისა შენისა სახე ცათა შინა იხილა და, ვითარცა პავლე, წოდებაი არა კაცთაგან მიიღო, რომელი იგი მეფეთა შორის მოციქულად შენდა გამოსჩნდა, უფალო, და სამეუფეო ქალაქი ხელთა…

Read More

სამარიტელი ქალი

აღდგომიდან 5-ე, სამარიტელის კვირა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

აღდგომიდან მე-5, სამარიტელის კვირა   მოვალს ჟამი და აწვე არს, ოდეს ჭეშმარიტნი თაყვანის-მცემელნი თაყვანის-სცემენ მამასა სულითა და ჭეშმარიტებითა, რამეთუ მამაცა ეგე ვითართა ეძიებს თაყვანის-მცემელთა მისთა; სულ არს ღმერთი და თაყვანის-მცემელთა მისთა სულითა და ჭეშმარიტებითა…

Read More