დღესასწაულები ახალი

 

ბრწყინვალე აღდგომა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი

 

 

 

ათორმეტთაგან მოძრავი დღესასწაულები

 

 

              

 

 

ათორმეტთაგან უძრავი დღესასწაულები