ეფრემ ასური

10 თებერვალი. ღირსი ეფრემ ასური (+დაახლ. 373-379)

ღირსი ეფრემ ასური (+დაახლ. 373-379)   ლოცვა ეფრემ ასურისა უფალო და მეუფეო ცხოვრებისა ჩემისაო, სულსა უქმობისასა და მიმოწვლილველობისასა, მთავრობისმოყვარებისასა და ცუდად მეტყველებისასა ნუ მიმცემ მე (მეტანია). ხოლო სული სიწმიდისა, სიმდაბლისა, მოთმინებისა და სიყვარულისა მომმადლე მე…

Read More

ეფრემ ასური

სავედრებელი პარაკლისი ღირსისა მამისა ჩუენისა ეფრემ ასურისა

სავედრებელი პარაკლისი ღირსისა მამისა ჩუენისა ეფრემ ასურისა მღდელმან:  კურთხეულ არს–ი და უკეთუ ერისკაცია იტყვის: ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩუენთათა, უფალო იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩუენო, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა. მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და…

Read More

იოანე შანხაელი

02 ივლისი. ცხოვრება და მოღვაწეობა შანხაის, დასავლეთ ევროპისა და სან-ფრანცისკოს მთავარეპისკოპოსისა წმინდა იოანე საკვირველმოქმედისა

ცხოვრება და მოღვაწეობა შანხაის, დასავლეთ ევროპისა და სან-ფრანცისკოს მთავარეპისკოპოსისა წმინდა იოანე საკვირველმოქმედისა (მაქსიმოვიჩი -1896-1966) ხს. 19 ივნისი (ახ. სტ. 2 ივლისი)   რუსეთში, ხარკოვის გუბერნიის სოფელ ადამოვკაში, 1896 წლის 4 ივნისს ბორის და გლაფირა…

Read More

გაბრიელ ქიქოძე

07 თებერვალი. ცხოვრება და ღვაწლი წმიდა გაბრიელისა (ქიქოძე) იმერეთის ეპისკოპოსისა (+1896)

ცხოვრება და ღვაწლი წმიდა გაბრიელისა (ქიქოძე) იმერეთის ეპისკოპოსისა (+1896) ხს. ძვ. სტ. 25 იანვარი /ახ.სტ. 7 თებერვალი 1825 წლის 15 გიორგობისთვეს ოზურგეთის მაზრის სოფელ ბახვში, გურიის უკანასკნელი მთავრის მამია გურიელის კარის მოძღვარს მაქსიმე ქიქოძესა და მის მეუღლეს მარიამ დგებუაძეს ტყუპი ვაჟი…

Read More

გაბრიელ ქიქოძე

სადღესასწაულო წეს-განგება წმიდისა მამისა ჩუენისა იმერეთის ეპიკოპოსისა გაბრიელისა

სადღესასწაულო წეს-განგება წმიდისა მამისა ჩუენისა იმერეთის ეპიკოპოსისა გაბრიელისა   დიდ მწუხრსა ზედა _ მოვედით თაყვანის – ვსცეთ~ – იგალობება. _ აკურთხევს სული ჩემი სული უფალსა~ (103 ფსალმუნი) – იგალობება. _ ნეტარ არს კაცი~ – I კანონის I ანტიფონი. _ ,,უფალო ღაღად – ვჰყავ~ (იგალობება V ხმაზე). გაბრიელეპისკოპოსისა. – მუხლი   ყოვლად ქებულო გაბრიელ მღდელთმთავარო, აღმოცენდი რაჲ ძირთაგან ღმრთისმსახურთა,…

Read More

გაბრიელ ქიქოძე

სავედრებელი პარაკლისი წმიდისა გაბრიელისა, იმერეთის ეპისკოპოსისა

სავედრებელი პარაკლისი წმიდისა გაბრიელისა, იმერეთის ეპისკოპოსისა მღდელი:  კურთხეულ არს–ი და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა. მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩუენ შორის და წმიდა-მყვენ ჩუენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩუენნი. წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდაო, შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის). დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩუენ; უფალო,…

Read More

სპირიდონ ტრიმიფუნტელი

სავედრებელი პარაკლისი წმიდისა საკვირველთმოქმედისა მამისა ჩუენისა სპირიდონისა, ტრიმიფუნტელი ეპისკოპოსისა

პარაკლისი წმიდისა საკვირველთმოქმედისა მამისა ჩუენისა სპირიდონისა, ტრიმიფუნტელი ეპისკოპოსისა მღდელმან: კურთხეულ არს-ი და უკეთუ ერისკაცია იტყვის: ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩუენთათა, უფალო იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩუენო, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩუენთათა, უფალო იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩუენო, შეგვიწყალენ ჩუენ,…

Read More

ქაბრიელ ეპისკოპოსი

სულთმოფენობიდან 27-ე კვირა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე). უძლური დედაკაცი

უძლური დედაკაცი მიუგო შესაკრებლის-მთავარმან მან რისხვით, რამეთუ შაბათსა განჰკურნა იგი იესე, და ეტყოდა ერსა მას: ექვსნი დღენი არიან, რომელთა შინა ჯერ-არს საქმედ; მათ შინა მომავალნი განიკურებოდეთ,  და ნუ დღესა შაბათსა (ლუკ, იგ. იდ) უფალმან…

Read More

დიდმოწამე მერკური

07 დეკემბერი. დიდმოწამე მერკური (III)

დიდმოწამე მერკური (III)   ტროპარი: მოწამემან შენმან, უფალო, მერკური, ღუაწლსა შინა თვისსა გვირგვინი მოიგო უხრწნელებისა შენ მიერ ღმრთისა ჩუენისა. რამეთუ აქუნდა მას შენ მიერი ძალი, და მძლავრი დაამხვა და შემუსრა კერპთა იგი უძლური ძალი,…

Read More