წმინდა მერკური

სავედრებელი პარაკლისი წმიდისა დიდისა მოწამისა მერკვირისა (მერკურისა)

 მღდელმან:  კურთხეულ არს-ი და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩუენთათა, უფალო იესო ქრისტე, ღმერთო ჩუენო, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა. მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და…

Read More

ეკონომისსა

სავედრებელი პარაკლისი ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის ხატისა „ეკონომისად“ ანუ „მაშენებელად“ სახელდებულისა

სავედრებელი პარაკლისი ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის ხატისა „ეკონომისად“ ანუ „მაშენებელად“ სახელდებულისა   მღდელი: კურთხეულ არს-ი. და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო…

Read More

ივერიის ღვთისმშობლის ხატი

ტორონტოს ეკლესიის შესაწირი

ტორონტოს ივერიის ღვთისმშობლის ხატის ეკლესიის ფონდი   🕊☘️🌿 მშვიდობა თქვენდა! 🌿☘️🕊 🙏 თქვენ ეკლესიას ჭირდება თქვენი დახმარება! 💟 ქართული ეკლესია საზღვარგარეთ არა მარტო ლოცვის ადგილია არამედ ქართული კულტურის ცენტრიც, დიდი ძალისხმევით და თავდადების ფასად…

Read More

უძღები შვილის კვირა

უძღები შვილის კვირიაკე. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

უძღები შვილის კვირა განვიხილოთ, ძმანო ქრისტიანენო, დღეს წარკითხული სახარებისაგან იგავი, შევიტყოთ რას ნიშნავს იგი და რას გვასწავლის მით მაცხოვარი. კაცსა ვისმე, პატიოსანსა და მდიდარსა ესხნენ ორნი ძენი. უმცროსმან ძემან მისმან უთხრა მას ერთ-გზის: მამაო,…

Read More