ათანასე დიდი ალექსანდრიის მღთავარეპისკოპოსი

სავედრებელი პარაკლისი წმიდისა ათანასე დიდისა ალექსანდრიის მთავარეპისკოპოსისა

სავედრებელი პარაკლისი წმიდისა ათანასე დიდისა ალექსანდრიის მთავარეპისკოპოსისა     მღდელი:  კურთხეულ არს–ი და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა. მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩუენ შორის და წმიდა-მყვენ ჩუენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩუენნი. წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდაო, შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის). დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე,…

Read More

იოვანე ღმრთისმეტყველი

პარაკლისი წმიდისა და დიდებულისა მოციქულისა და მახარებელისა იოვანე ღმრთისმეტყველისა

სავედრებელი პარაკლისი წმიდისა და დიდებულისა მოციქულისა და მახარებელისა იოვანე ღმრთისმეტყველისა     მღდელი: კურთხეულ არს–ი. და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა. მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩუენ შორის და წმიდა-მყვენ ჩუენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩუენნი. წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდაო, შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის). დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩუენ;…

Read More

იოანე კლემაქსი

ღირსი იოანე სინელი კიბე ანუ კლემაქსი – სიტყვა 24, სიმშვიდის, სიწრფელის და უმანკოების შესახებ

ღირსი იოანე სინელი კიბე ანუ კლემაქსი   სიტყვა 24, სიმშვიდის, სიწრფელის და უმანკოების შესახებ, რომლებიც თანდაყოლილი კი არ არის, არამედ გულმოდგინებით და შრომით მოიპოვებენ და მზაკვრობის შესახებ მზის ამოსვლას ცისკრის ნათელი უსწრებს, ხოლო ყოველგვარ…

Read More

იოანე კლემაქსი

ღირსი იოანე სინელი კიბე ანუ კლემაქსი – სიტყვა 23, ამპარტავნებისა და მასთან ერთად – გმობის შესახებ

ღირსი იოანე სინელი კიბე ანუ კლემაქსი   სიტყვა 23, ამპარტავნებისა და მასთან ერთად – გმობის შესახებ ამპარტავნება ღვთის უარყოფაა და ეშმაკთან მეგობრობა, ადამიანის შეურაცხმყოფელი, განკითხვის დედა, ქების ნაშობი, უნაყოფობის ნიშანი, ღვთის შეწევნის განმდევნელი, შეშლილობის…

Read More

იოანე კლემაქსი

ღირსი იოანე სინელი კიბე ანუ კლემაქსი – სიტყვა 22, პატივმოყვარეობის შესახებ

ღირსი იოანე სინელი კიბე ანუ კლემაქსი   სიტყვა 22, პატივმოყვარეობის შესახებ ზოგიერთი თვლის, რომ პატივმოყვარეობა და ამპარტავნება ერთმანეთისგან განსხვავდება, ამიტომ უმთავრეს ვნებათა შორის გრიგოლ ღვთისმეტყველი რვას ასახელებს. რადგან პირველი ვნებად ნაყროვანებას თვლის, მეორედ –…

Read More

იოანე კლემაქსი

ღირსი იოანე სინელი კიბე ანუ კლემაქსი – სიტყვა 21, შიშისათვის

ღირსი იოანე სინელი კიბე ანუ კლემაქსი სიტყვა 21, შიშისათვის შიში ამპარტავნული სულის ბავშვური ჩვეულებაა. შიში სარწმუნეობისგან გადახვევაა – მოულოდნელი ჭირის მოლოდინია. მშიშარა უბედურებას წინასწარ წარმოიდგენს. მშიშარა თავის გულს წარმოდგენილი შიშით მუსრავს. შიში იმედს გვიკარგავს….

Read More

იოანე კლემაქსი

ღირსი იოანე სინელი კიბე ანუ კლემაქსი – სიტყვა 20, ხორციელი მღვიძარების შესახებ

ღირსი იოანე სინელი კიბე ანუ კლემაქსი   სიტყვა 20, ხორციელი მღვიძარების შესახებ, რომელიც სულიერ მღვიძარებას შობს ქვეყნიერ მეფეთა წინაშე ზოგი უბრალოდ, უიარაღოდ დგას, მეორენი – კვერთხებით და ფარებით, მესამენი კი – ხმლით შეჭურვილნი. უკანასკნელებთან…

Read More

იოანე კლემაქსი

ღირსი იოანე სინელი კიბე ანუ კლემაქსი – სიტყვა 19, ძილისა და ძმათა ერთობითი ლოცვის შესახებ

ღირსი იოანე სინელი კიბე ანუ კლემაქსი   სიტყვა 19, ძილისა და ძმათა ერთობითი ლოცვის შესახებ ძილი არის თვისება ადამიანური ბუნებისა, სიკვდილის მსგავსი, ცნობიერების უმოქმედობა. ძილი თავისთავად ერთია, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზებით შეიძლება იყოს გამოწვეული. შეიძლება…

Read More