იოანე კლემაქსი

ღირსი იოანე სინელი კიბე ანუ კლემაქსი – სიტყვა 4, ნეტარი და ყოვლადქებული მორჩილების შესახებ

ღირსი იოანე სინელი კიბე ანუ კლემაქსი   სიტყვა 4, ნეტარი და ყოვლადქებული მორჩილების შესახებ თანამიმდევრულად საჭიროა, ქრისტესთვის მოღვაწეთა და მოწამეთა შესახებ ვისაუბროთ, რადგან, როგორც ყოველი ნაყოფი წარმოიქმნება ყვავილისგან, ასევე ყოველგვარ მორჩილებას სოფლისგან განდგომა უძღვის…

Read More

იოანე კლემაქსი

ღირსი იოანე სინელი კიბე ანუ კლემაქსი – სიტყვა 3, უცხოობისათვის, ანუ სოფლისგან განდგომისათვის

ღირსი იოანე სინელი კიბე ანუ კლემაქსი სიტყვა 3, უცხოობისათვის, ანუ სოფლისგან განდგომისათვის უცხოობა (*) არის შეუქცევადი დატოვება მშობლების და ყოველივე იმისა, რაც ამ ქვეყნად წინ აღუდგებოდნენ და აბრკოლებდნენ ჩვენს კეთილ ზრახვებს. უცხოობა – ესაა…

Read More

იოანე სინელი

ღირსი იოანე სინელი კიბე ანუ კლემაქსი – სიტყვა 2, ამ სოფლის და მის საზრუნავთა მოძულებისათვის

ღირსი იოანე სინელი კიბე ანუ კლემაქსი სიტყვა 2, ამ სოფლის და მის საზრუნავთა მოძულებისათვის ვინც ჭეშმარიტად შეიყვარა უფალი, ვისაც სურს, ჭეშმარიტად შეიმეცნოს იგი და ცათა სასუფეველს ეძიებს, ვინც ჭეშმარიტად გლოვობს თავის ცოდვებს, ვინც მარადიული…

Read More

იოანე კლემაქსი

ღირსი იოანე სინელი – კიბე ანუ კლემაქსი – სიტყვა პირველი სოფლის დატოვებისათვის

ღირსი იოანე სინელი კიბე ანუ კლემაქსი   სიტყვა 1, სოფლის დატოვებისათვის ჩვენი სახიერი, კაცთმოყვარე და მოწყალე ღვთისა და მეუფის შეწევნით ვიწყებ საუბარს, რადგან კარგია, როდესაც ღვთის მონათა მიმართ სათქმელ სიტყვებს ღმერთით დავიწყებთ. ყველა პირველმეტყველს,…

Read More

ეშმაკეულის განკურნება

წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე). სიტყვა მეოთხესა კვირიაკესა დიდისა მარხვისასა

გაბრიელ ეპისკოპოსი ხოლო თავადმან ჰრქვა მათ: ესე ნათესავი ვერ შესაძლებელ არს განსვლად, გარნა ლოცვითა და მარხვითა (მარკ. 9, 29.). დღევანდელი სახარება მოგვითხრობს ჩვენ, ძმანო ქრისტიანენო, რომ ერთხელ კაცმან ვინმემ მოუყვანა მოციქულთა იესო ქრისტესთა თვისი…

Read More

პირველეშეწირულის ლიტურგია

პირველშეწირულის ლიტურგია

პირველშეწირულის ლიტურგია   საეკლესიო განწესების მიხედვით, პირველშეწირულის წირვა მხოლოდ დიდი მარხვის ოთხშაბათსა და პარასკევს აღესრულება, ასევე ვნების შვიდეულის ორშაბათს, სამშაბათსა და ოთხშაბათს. პირველშეწირულის ლიტურგია, თავისი შინაარსით, საღამოსთვის შესასრულებელი ღვთისმსახურებაა, რის გამოც მსახურების ძირითად ნაწილს…

Read More

გაბრიელ ეპისკოპოსი

სიტყვა დიდი მარხვის მე-3, ჯვრის თაყვანისცემის კვირიაკესა. წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი

სიტყვა დიდი მარხვის მე-3, ჯვრის თაყვანისცემის კვირიაკესა. წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი   რომელსა უნებს შემდგომად ჩემსა მოსვლა, უარ-ჰყავნ  თავი თვისი და აღიღენ ჯვარი თვისი და შემომიდეგინ მე  (მარკ. ჱ,ლე)     აწინდელი სიტყვა ჩვენი, ძმანო…

Read More

სულთმოფენობა

საქმე წმიდათა მოციქულთა. თავი 28

საქმე წმიდათა მოციქულთა აღწერილი ლუკა მახარებელისა   თავი 28 1. და გამო-რაჲ-ვჴედით, მაშინ იცნეს, რამეთუ მელიტონი ერქუა ჭალაკსა მას. 2. ხოლო ბარბაროზთა მათ წინა-მიყვეს ჩუენ არა მცირედი კაცთ მოყუარებაჲ, რამეთუ აღაგზნეს ცეცხლი და შემიწყნარნეს…

Read More

სულთმოფენობა

საქმე წმიდათა მოციქულთა. თავი 27

საქმე წმიდათა მოციქულთა აღწერილი ლუკა მახარებელისა   თავი 27 1. და ვითარცა განაჩინეს ნავითა წარსლვაჲ ჩუენი იტალიად, მისცეს პავლე და სხუანი ვინმე პყრობილნი ასისთავსა, სახელით ივლიოსს, გუნდისა სევასტიელისაჲ. 2. შევედით ნავსა ადრამიტჳნელსა, რომელი მიმავალ…

Read More

სულთმოფენობა

საქმე წმიდათა მოციქულთა. თავი 26

საქმე წმიდათა მოციქულთა აღწერილი ლუკა მახარებელისა   თავი 26 1. ხოლო აღრიპა ჰქუა პავლეს: ბრძანებულ არს შენდა თავისა შენისათჳს სიტყუად. მაშინ პავლე განყო ჴელი, მიუგებდა და თქუა: 2. ყოველთათჳს, რომელთა მაბრალებენ მე ჰურიანი, მეფე…

Read More