ქვაბთახევში წამებულნი

სავედრებელი პარაკლისი წმიდათა დედათა და მამათა, ქვაბთახევის მონასტერში წამებულთა

სავედრებელი პარაკლისი წმიდათა დედათა და მამათა, ქვაბთახევისა მონასტერსა შინა წამებულთა ჟამთა თემურ-ლენგისასა მღდელმან:  კურთხეულ არს-ი და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ….

Read More

კალისტრატე ცინცაძე

სავედრებელი პარაკლისი  წმიდისა პატრიარქისა კალისტრატესი

სავედრებელი პარაკლისი  წმიდისა პატრიარქისა კალისტრატესი მღდელი:  კურთხეულ არს-ი და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა. მეუფეო…

Read More

ანთიმოზ ივერიელი

ცხოვრება და ღვაწლი უნგრო-ვლახეთის მიტროპოლიტის წმინდა მღვდელმოწამე ანთიმოზ ივერიელისა

ცხოვრება და ღვაწლი უნგრო-ვლახეთის მიტროპოლიტის წმინდა მღვდელმოწამე ანთიმოზ ივერიელისა (+1716) ხს. 13 (26) ივნისი   სიბრძნითა საღმრთოითა საკვირველად აღვსილ-იყავ რაი ფიცხელსა მას ღუაწლსა შინა, სახარებისა მადლითა განანათლე რუმინთა ქუეყანაი, წმიდაო დიდო მღდელმთავარო ანთიმოზ, და…

Read More

დემეტრე თავდადებული

25 მარტი. წმინდა მეფე დემეტრე თავდადებული

ცხოვრება და ღვაწლი წმინდა მეფის დემეტრე თავდადებულისა ხს. 12 (25) მარტი; (+1289)   1207 წელს წმინდა თამარ მეფემ თანამოსაყდრედ დაისვა თავისი ვაჟი ლაშა-გიორგი, და იმ დროიდან იგი მონაწილეობდა სახელმწიფოს მართვასა და ლაშქრობებში, ხოლო თამარის…

Read More

კონსტანტინე და ელენე

წმიდა მოციქულთასწორნი კონსტანტინე მეფე (+337) და ელენე დედოფალი (+327)

წმიდა მოციქულთასწორნი კონსტანტინე და ელენე ( 3 ივნისი ) ტროპარი: ჯუარისა შენისა სახე ცათა შინა იხილა და, ვითარცა პავლე, წოდებაი არა კაცთაგან მიიღო, რომელი იგი მეფეთა შორის მოციქულად შენდა გამოსჩნდა, უფალო, და სამეუფეო ქალაქი ხელთა…

Read More

დიდმოწამე ირინე

18 მაისი. წმიდა დიდმოწამე ირინე (I-II)

წმიდა დიდმოწამე ირინე (I-II)   ტროპარი, ჴმა დ ტარიგი შენი იესო ირინა ჴმობდა ჴმითა მაღლითა: შენდა მსურის სიძეო ჩემო, და შენითა ძიებითა დავსთხევ სისხლთა ჩემთა, და თანა ჯუარს-ვეცმი, და თანა დავეფლვი შენდა ნათლის ღებითა,…

Read More

ქვათახევის წამებულნი

23 აპრილი. დედანი და მამანი ქვათახევში წამებულნი

წმიდა დედანი და მამანი, თემურ ლენგის მიერ ქვათახევის* მონასტერში წამებულნი (+1386)    გიორგი ბრწყინვალის ძისწულის, ბაგრატ V-ის მეფობის დროს, ჩვენს ქვეყანას უფალმა სასჯელი გარდამოუვლინა ცოდვებისთვის: სამარყანდელი თემურ ლენგი 1386-1403 წლებში შვიდგზის შემოესია საქართველოს ურიცხვი…

Read More

თამარ მეფე

ცხოვრება და ღვაწლი წმინდისა და კეთილმსახურისა მეფისა თამარისა

ცხოვრება და ღვაწლი წმინდისა და კეთილმსახურისა მეფისა თამარისა წმინდა დავით აღმაშენებელის უდიდესი ძალისხმევით აღორძინებული საქართველო წარმატებულად დაიცვეს და შეინარჩუნეს მისმა ღირსეულმა მემკვიდრეებმა: შვილმა – დემეტრე I-მა (ბერობაში წმინდა დამიანე, 1125-1156 წწ) და შვილიშვილმა –…

Read More

სავედრებელი პარაკლისი ღირსისა მამისა ჩუენისა თეოდოსი დიდისა

მღდელმან: კურთხეულ არს-ი და უკეთუ ერისკაცია იტყვის: ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩუენთათა, უფალო იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩუენო, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა. მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და…

Read More

აბო თბილელი

21 იანვარი. წმიდა მოწამე აბო თბილელი (+786)

წმიდა მოწამე აბო თბილელი – თბილისში წამებული (+786) 8 (21) იანვარი მე-8 საუკუნეში სარკინოზთა უღელმა მძიმე დღეში ჩააგდო ქართლი. არაბები ყოველ ღონეს ხმარობდნენ ქართველთა დასათრგუნად. მტერი ჩვენი განადგურების საუკეთესო საშუალებად ქრისტიანული სარწმუნოების აღმოფხვრას მიიჩნევდა,…

Read More